Slovak Republic


Správa o transparentnosti 2016

download (326 KByte)

Transparency report 2016

download (310 KByte)

Transparency report 2015 - slovak version

download (729 KByte)

Transparency report 2015 - english version

download (703 KByte)